Work at Zmarta Group

Right now we're looking for...

Zmarta Group är inne i en starkt expansiv och spännande tillväxtfas. Målsättningen är att bibehålla vår mångåriga ledande position på den nordiska marknaden men också att bli marknadsledande inom varje land och produktområde. För att realisera detta i Norge söker vi nu en drivande och marknadsinriktad Managing Director med entreprenöriellt sinne. Din utgångspunkt blir en tydlig Money Helper strategi med starkt digitalt kundfokus. Över tid kommer nya produktområden att lanseras på den norska marknaden och därmed komplettera våra existerande tjänster inom jämförelse och förmedling av privatlån samt el. Tillsammans med finansiellt starka och långsiktig ägare samt en dedikerad supportorganisation i Sverige, finns alla förutsättningar på plats. Vi är övertygad om att vi tillsammans, som ONE team kan uppnå våra ambitiösa men realistiska målsättningar.

Som Managing Director ger vi dig det övergripande uppdraget att vidareutveckla den norska verksamheten så att vi stärker och optimerar förutsättningarna för en fortsatt stark tillväxt där marknadsdominans inom en bred produktportfölj är den yttersta målsättningen.

Read more

Tässä tehtävässä työskentelet keskeisenä osana Zmarta Suomen myyntihenkistä, nuorekasta ja dynaamista organisaatiota. Positiossa toimitaan henkilöasiakkaiden tukena uusien rahoituspalveluiden löytämisessä, vertailussa ja kilpailuttamisessa.

Read more

As a part of the Norwegian Zmarta team you will have a leading key role in ensuring our future growth or our business areas within the Norwegian market place. We are looking for someone who truly knows the market requirement in a growing market place and with the urge and will power to join us on our journey to further to strengthen our product portfolio and ensure our market leading position in the Nordic region.

Read more
Latest press releases

Gustav Berghog has been appointed as new CEO of Zmarta Group

Read more

Zmarta innehar cirka 98,6 procent av aktierna i Insplanet efter den förlängda acceptfristens utgång

Read more
About Zmarta Group

Zmarta Group is a financial technology company that offers a range of services within consumer finance, with a focus on personal loan, insurance and electricity brokerage. It operates across Sweden, Norway, Finland and Germany.

The company was founded in Sweden in 1999, and is owned by Bauer Media Group.

Zmarta Group employs c. 300 professionals across offices in Ängelholm, Stockholm, Oslo and Helsinki.