Latest press releases
2018-11-23

Zmarta innehar cirka 98,6 procent av aktierna i Insplanet efter den förlängda acceptfristens utgång

Read more
2018-11-07

Zmarta Group completes acquisition of Insplanet and becomes a leader in the Nordics

Read more
2018-11-07

Zmarta innehar 98,0 procent av aktierna i Insplanet efter den initiala acceptfristens utgång och fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Insplanet

Read more
2018-10-25

Zmarta har erhållit erforderligt tillstånd från Finansinspektionen avseende Zmartas rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Insplanet

Read more