Latest press releases
2018-09-28

Changes in Zmarta Group management

Read more
2018-09-14

Zmarta offentliggör erbjudandehandling avseende sitt rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Insplanet

Read more
2018-08-31

Zmarta Group announces recommended cash offer to Insplanet AB (publ) shareholders

Read more
2018-08-31

Zmarta lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Insplanet AB (publ)

Read more