Find career opportunities in..
Digital Process Specialist
Sweden | Stockholm

Varför rekryterar vi just till den här tjänsten?
Bolånemarknaden befinner sig i ett läge av stora förändringar och behovet av en effektiv hantering av bolån har aldrig varit större. Med ett flertal nya aktörer som är villiga att utmana de standardiserade metoderna för hur ett bolån kan och bör hanteras skapas nya förutsättningar som Zmarta och bankerna kommer att behöva anpassa sig till. Vår ambition är att vara ledande inom detta segment och skapa ett värde för både våra kunder och banker.

Vad ska du göra i den här rollen?
I rollen som ”Digital Processpecialist” ska du förstå, utveckla och effektivisera Zmartas processer med både befintliga och nya partners. Dels för att vår ambition är att skapa en smidig kundresa, dels för att säkerställa god konvertering av de ärenden som går via tjänsten.

Dessutom har Zmarta som strategiskt mål att lansera bolånetjänsten i både Norge och Finland inom kort. Eftersom dessa två marknader har vitt skilda förutsättningar än ex Sverige så ökar behovet för en processpecialist som kan vara behjälplig med att först dessa skillnader och därigenom ”lokalanpassa” tjänsten till respektive marknad.

Vilka kompetenser och beteenden är betydande för rollen?

Kundfokus: Du är duktig på att etablera långsiktiga kundrelationer och prioriterar kundbehov. Du följer upp leverans för att säkerställa kundnöjdhet.

Affärsmässighet: Du har förmåga att förstå strategier och prioriteringar inom verksamheten och tillämpar denna kunskap för att uppnå mål. Du fokuserar din energi och resurser på uppgifter som ger mervärde.

Problemlösande: Du utvecklar effektiva och genomförbara lösningar på problem och du prioriterar utifrån helhetsperspektivet.

Samarbete: Du samarbetar med andra individer och team, du delar information och expertis och du söker andras input i beslut och frågeställningar.

Utöver detta ser vi att du har gedigen kunskap om bolån, har humor, gillar att luncha med kollegorna och inspireras av utmaningar!

Vilka kommer du jobba med?
Rollen som ”Digital Processpecialist” utgör en del av Zmartas business development team. Business developments ansvar spänner från strategi till initierande och implementering av nya affärsområden och vidare till rena affärsutvecklingsprojekt. Vi är i dagsläget 6 personer som driver en rad olika initiativ inom Zmarta. Vi har olika ansvarsuppgifter men jobbar nära tillsammans för att stötta varandra och dela erfarenheter, allt för att säkerställa en så bra framdrift som möjligt i alla våra initiativ.

Apply now